Reikalavimai spaudos failų paruošimui

 1. Failų pavadinimas:

Pavadinime naudoti tik lotynišką alfabetą (negali būti lietuviškų, latviškų, rusiškų raidžių ir pan. ).

 1. Failų spalvų valdymas:
 • Failų turinys privalo būti tik CMYK spalvų erdvėje.
 • Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės spaudos standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį spalvinį profilį –icc

Plačiaformatė spauda

 1. Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį.
 2. Reikalavimai Rastriniams failams (TIFF, JPEG ir kt.) formato failams:
 • 4 kanalai (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
 • be papildomų alfa-kanalų (“channels”) ir be “paths”
 1. Failas privalo turėti įeinantį spalvinį profilį.
 • Juodos spalvos formavimas:
  Turi būti – C50% M40% Y40% K100%
 1. Rastrinių failų naudojama raiška (dpi) priklausomai nuo paskirties (mastelis 1:1):

Ekspozicijoms lauke:

 • iki 6 kv.m. – 72dpi (jei yra smulkių detalių 100 dpi)
 • nuo 6 kv.m. iki 12kv.m. – 50dpi
 • nuo 12 kv.m. iki 40kv.m. – 30dpi
 • nuo 40 kv.m. iki 100kv.m. – 25dpi
 • nuo 100 kv.m. iki 150kv.m. – 20dpi
 • virš 150 kv.m – 15dpi

 

Ekspozicijoms patalpose:

 • iki 0.5 kv.m. – 300dpi
 • nuo 0.5 kv.m. iki 1kv.m. – 200dpi
 • nuo 1 kv.m. iki 3kv.m. – 150dpi
 • nuo 3 kv.m. iki 5kv.m. – 100dpi
 • nuo 5 kv.m. iki 12kv.m. – 72dpi
 • nuo 12 kv.m. iki 30kv.m. – 50dpi
 • virš 30 kv.m. – 30 dpi

 

 1. Reikalavimai PDF/X-1a formato failams:
 • Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį.
 • visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK spalvų erdvė
 • visi šriftai turi būti “sukreivinti”
 • visi failo elementai turi būti sugrupuoti į vieną objektą
  faile naudojama rastrinė grafika privalo būti paruošta pagal aukščiau aprašytus reikalavimus rastrinei grafikai. Svarbu atkreipti dėmesį, jog visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą įeinantį spalvinį profilį)
 • Juodos spalvos formavimas:
  turi būti – C50% M40% Y40% K100%
 1. Kiti failų formatai (pvz. AI, PSD, EPS). Kiti ne išvardinti ankstesnėse pastraipose failų formatai nėra tiesiogiai tinkami skaitmeninei spaudai. Jų konvertavimas į tinkamus formatus ne visada gali užtikrinti failo duomenų pilnumą.
 2. Reikalavimai failams skirtiems kontūriniam apipjovimui:
 • Turi būti pateikiami du failai arba vienas darbinio pobūdžio failas (CDR, PDF…).
  • Jei pateikiamas vienas failas, jame turi būti atskiruose sluoksniuose rastrinis failas spaudai ir vektorinis failas apipjovimui.
  • Jei pateikiami du failai, tuomet taip pat vienas failas turi būti rastrinis o kitas vektorinis apipjovimui. Visur turi būti paliktos 2-5 mm užlaidos apipjovimui

Mažaformatė spauda

 1. Spalvos: CMYK, Pantone arba Grayscale.
 2. Tekstai: paversti kreivėmis (converted to outlines/curves). 
 3. Linijos / apvadai: ne plonesni nei 0,10 mm.
 4. Failų formatai: PDF (*.pdf) arba vektoriniai / darbiniai failai: Corel Draw (*.cdr). Nuotraukos: JPG/JPEG, TIFF, PNG, kurių raiška ne mažesnė nei 300 dpi. Rastriniai objektai (bitmap): raiška NUO 300 dpi IKI 600 dpi.
 5. Spalvų perėjimai ir kiti daugiasluoksniai elementai: Mask, Powerclip, Gradient, Fountain Fill ir kiti panašūs objektai, taip pat permatomi (transparency, opacity) ar iš kelių sluoksnių susidedantys fonai privalo būti konvertuoti į 1 rastrinį objektą (bitmap), kurio raiška ne mažesnė nei 300 dpi.
 6. Spaudinio formatas: lapo dydis turi atitikti galutinį maketo dydį. 
 7. Užlaidos bei saugios paraštės: užlaidos kiekviename krašte po 2 mm. Logotipai, tekstai ir kiti svarbūs elementai turi būti atitraukti nuo kraštų ne mažiau nei po 2 mm. Užlaidų, paraščių ar bigavimo žymės gali būti paliktos tik už spaudinio ribų.
 8. Maketo kraštuose esantys rėmeliai: neleistini tie rėmeliai, kurie imituoja galutinį spaudinio formatą. Norimas, galutinis formatas yra nurodomas tik siunčiant failą ar failo pavadinime. Jei maketo kraštuose paliekate rėmelius, jie laikomi spaudos dalimi.

Atsakomybės ribojimas

Mes neprisiimame atsakomybės dėl gaminių kokybės tuo atveju, jei grafinis spaudos ar apipjovimo failas buvo pateiktas, nesilaikant aukščiau aprašytų reikalavimų ir rekomendacijų. Mes taip pat neatsakome už spaudos failų turinio ir už juose esančias dizaino, kalbos ar gramatines klaidas perkeliamas į spaudinį, jei maketavimo darbus atlikome ne mes.